Bartłomiej Maksymowicz

Demokracja przesądza o wartości państwa. To dzięki niej jesteśmy wolni. Posiadamy prawa jak i obowiązki wobec Ojczyzny,. Państwo ma być bezpieczną przystanią dla każdego obywatela. I tego właśnie będę pilnować.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
W rękach nowego pokolenia będzie lepsza

Sukcesy

Działalność

Kontakt