Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

  17 października 2017 miała miejsce pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W głosowaniu zostałem wybrany zastępcą przewodniczącego.   Zgodnie z par.10 regulaminu Sejmiku: Zadania Młodzieżowego Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące młodego pokolenia, a w szczególności: reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia, współpracę z młodzieżowymi radami oraz ich promocję; wsparcie w powstawaniu nowych młodzieżowych rad, współpracę z samorządem województwa śląskiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia, upowszechnianie idei samorządności wśród młodego pokolenia, opiniowanie oraz konsultowanie dokumentów i propozycji rozwiązań samorządu województwa śląskiego oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową, wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych, promowanie idei Praw Człowieka, Ucznia i Studenta. Podejmę starania, aby Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego wdrożył mój projekt MŁODZIEŻ PLUS ...
Read More