Moje petycje do Sejmu R.P.

Moje petycje do Sejmu R.P.

20 listopada br. skierowałem do Sejmu R.P. trzy moje petycje, mające poprawić sytuację prawną młodzieżowych rad miast (gmin) i młodzieżowych sejmików, a także wprowadzające program MŁODZIEŻ PLUS na poziomie krajowym. Petycja nr 1 dotyczy nowelizacji art. 5 b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby tworzenie młodzieżowych rad było obowiązkowe w gminach będących miastami na prawach powiatu. Obecnie rada gminy może utworzyć młodzieżową radę, ale nie ma takiego obowiązku. W jednym z polskich miast od 16 lat (!) młodzież dopomina się o utworzenie młodzieżowej rady - bezskutecznie... Petycja nr 1 dotyczy także nowelizacji art. 5 b ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby rada gminy podejmująca uchwałę o utworzeniu młodzieżowej rady miała obowiązek zapewnić młodzieżowej radzie budżet roczny, umożliwiający jej normalne funkcjonowanie. Petycja nr 2 dotyczy nowelizacji art. 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby dodać...
Read More
Program samorządowy PO

Program samorządowy PO

Platforma Obywatelska przedstawiła "totalną propozycję" czyli program samorządowy - Polska Samorządna! Jestem zaszczycony, że w  programie samorządowym Platformy Obywatelskiej uwzględniono dwie moje propozycje z pakietu programowego MŁODZIEŻ PLUS: minigranty na realizację projektów młodzieżowych oraz zarządzanie szkołami przez Rady Szkół.   Omówienia, komentarze i oceny programu można wyszukać w necie. Poniżej publikuję fragment artykułu, w którym napisano także o projekcie "MŁODZIEŻ PLUS" (całość artykułu w jpg oraz w pliku pdf): Nasza przyszłość Rozwojowi autentycznej partycypacji także sprzyjać będzie - obiecywany przez PO - program minigrantów na inicjatywy młodzieżowe. Może warto, aby nimi zarządzały młodzieżowe rady gmin, miast? Tego domaga się 19-letni Bartłomiej Maksymowicz, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Wkrótce ma on = jako pierwszy w kraju - realizować wymyślony przez tego nastolatka taki właśnie program minigrantów, nazwany "Młodzież plus". To może być przecież doskonała szkoła samorządności oraz rozwoju kompetencji obywatelskich wśród młodzieży! pobierz artykuł  w pliku pdf...
Read More