Petycja do Marszałka Sejmu oraz MEN

Petycja do Marszałka Sejmu oraz MEN

18 lutego 2018 r. wystąpiłem z petycją do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego oraz do minister edukacji narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym partycypacyjnego modelu edukacji. Informacje o pracach Sejmu RP  nad moją petycją będą dostępne na stronie Komisji do Spraw Petycji, informacja o pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej podjętych w związku z petycją będą dostępne na stronie MEN. W petycji proponuję, aby wprowadzić w polskich szkołach mechanizmy autentycznej partycypacji dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz idei "governance" na poziomie lokalnym. W szczególności proponuję połączenie kompetencji szkolnej rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w Radzie Szkoły, jako organu zarządzającego szkołą. W mojej ocenie to właśnie Rada Szkoły powinna kierować placówką edukacyjną, w tym powoływać jej dyrektora. Chciałbym, aby rady szkół były wybierane w trakcie demokratycznych wyborów przeprowadzanych przez terytorialne komisje wyborcze (np. w toku wyborów samorządowych), miały status organu władzy publicznej, a och działania byłyby w pełni jawne. Chciałbym, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele...
Read More
Sejmowa Komisja przeciwko młodzieży!

Sejmowa Komisja przeciwko młodzieży!

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak poparł moje petycje ws. młodzieżowych rad miast - "Celem petycji jest przede wszystkim podkreślenie roli partycypacji dziecięcej w przestrzeni społecznej i publicznej" - napisał w piśmie do przewodniczącego komisji. Pomimo pozytywnej opinii oraz poparcia, sejmowa Komisja ds. Petycji podjęła decyzję o odrzuceniu moich petycji mających poprawić funkcjonowanie partycypacji dzieci i młodzieży w Polsce. To zła decyzja, wynikająca z ogólnie kiepskiego poziomu demokracji w Polsce.   Zobacz: Moje petycje do Sejmu R.P. strona Komisji Petycji Sejmu R.P.. informacja portalu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej - Młodzieżowa rada w każdej gminie? "Wciąż jesteśmy na drzewie" ...
Read More
Moje petycje do Sejmu R.P.

Moje petycje do Sejmu R.P.

20 listopada br. skierowałem do Sejmu R.P. trzy moje petycje, mające poprawić sytuację prawną młodzieżowych rad miast (gmin) i młodzieżowych sejmików, a także wprowadzające program MŁODZIEŻ PLUS na poziomie krajowym. Petycja nr 1 dotyczy nowelizacji art. 5 b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby tworzenie młodzieżowych rad było obowiązkowe w gminach będących miastami na prawach powiatu. Obecnie rada gminy może utworzyć młodzieżową radę, ale nie ma takiego obowiązku. W jednym z polskich miast od 16 lat (!) młodzież dopomina się o utworzenie młodzieżowej rady - bezskutecznie... Petycja nr 1 dotyczy także nowelizacji art. 5 b ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby rada gminy podejmująca uchwałę o utworzeniu młodzieżowej rady miała obowiązek zapewnić młodzieżowej radzie budżet roczny, umożliwiający jej normalne funkcjonowanie. Petycja nr 2 dotyczy nowelizacji art. 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby dodać...
Read More
Program samorządowy PO

Program samorządowy PO

Platforma Obywatelska przedstawiła "totalną propozycję" czyli program samorządowy - Polska Samorządna! Jestem zaszczycony, że w  programie samorządowym Platformy Obywatelskiej uwzględniono dwie moje propozycje z pakietu programowego MŁODZIEŻ PLUS: minigranty na realizację projektów młodzieżowych oraz zarządzanie szkołami przez Rady Szkół.   Omówienia, komentarze i oceny programu można wyszukać w necie. Poniżej publikuję fragment artykułu, w którym napisano także o projekcie "MŁODZIEŻ PLUS" (całość artykułu w jpg oraz w pliku pdf): Nasza przyszłość Rozwojowi autentycznej partycypacji także sprzyjać będzie - obiecywany przez PO - program minigrantów na inicjatywy młodzieżowe. Może warto, aby nimi zarządzały młodzieżowe rady gmin, miast? Tego domaga się 19-letni Bartłomiej Maksymowicz, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Wkrótce ma on = jako pierwszy w kraju - realizować wymyślony przez tego nastolatka taki właśnie program minigrantów, nazwany "Młodzież plus". To może być przecież doskonała szkoła samorządności oraz rozwoju kompetencji obywatelskich wśród młodzieży! pobierz artykuł  w pliku pdf...
Read More
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

  17 października 2017 miała miejsce pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W głosowaniu zostałem wybrany zastępcą przewodniczącego.   Zgodnie z par.10 regulaminu Sejmiku: Zadania Młodzieżowego Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące młodego pokolenia, a w szczególności: reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia, współpracę z młodzieżowymi radami oraz ich promocję; wsparcie w powstawaniu nowych młodzieżowych rad, współpracę z samorządem województwa śląskiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia, upowszechnianie idei samorządności wśród młodego pokolenia, opiniowanie oraz konsultowanie dokumentów i propozycji rozwiązań samorządu województwa śląskiego oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową, wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych, promowanie idei Praw Człowieka, Ucznia i Studenta. Podejmę starania, aby Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego wdrożył mój projekt MŁODZIEŻ PLUS ...
Read More
Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

16 września 2017 miałem zaszczyt wystąpić na Międzynarodwym Kongresie Praw Dziecka organizowanym m.in. przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. Moje wystąpienie w panelu "Odsłona przyszłości" zatytułowałem "Po drabinie partycypacji do demokracji". Podkreślałem, że „młodzi ludzie potrzebują autentyczności, a nie fasadowych rozwiązań. Wsłuchanie się w głos młodych ludzi to dobra droga, dziękuję, że tutaj na Kongresie się to właśnie dzieje”. Mówiłem o aktywności obywatelskiej młodych ludzi, partycypacji dzieci i młodzieży, programie Młodzież Plus, a także o propozycji obniżenia wieku wyborczego do 16 lat!  Nastolatki przy urnach wyborczych to nie żadna fanaberia - ale racjonalnie uświadomiona konieczność! Przypomniałem także rządzącym, że to władza jest dla obywatela - a nie obywatele dla władzy!   Oto najważniejsze fragmenty mojego wystapienia: A tutaj relacja z Kongresu, także z mojego wystąpienia w "Tygodniku Faktycznie": ...
Read More
Konsultacje ws. Młodzieżowego Sejmiku Woj. Śląskiego

Konsultacje ws. Młodzieżowego Sejmiku Woj. Śląskiego

Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast, wykonując uchwałę nr 2 ws. Sejmiku Kongresu Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego przeprowadza wśród młodzieży województwa śląskiego konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Konsultacje maja charakter procesu ciągłego, organizowane są m.in. w formie: bezpośrednich spotkań konsultacyjnych (debat) z młodzieżą, pisemnego zgłaszania (w formie elektronicznej) opinii, wniosków oraz propozycji, elektronicznych badań ankietowych, debaty na FanPage (Facebook) „Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, grupa inicjatywno-konsultacyjna”, 30 czerwca 2017 Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast zorganizowało spotkanie konsultacyjne z młodzieżą w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Spotkanie poprowadził Prezes stowarzyszenia Bartłomiej Maksymowicz. Spotkanie trwało od godz. 11.oo do godz. 14.45. Uczestniczyła w nim młodzież oraz urzędnicy  Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego, pracujący nad wykonaniem uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Ustalono kolejny termin konsultacji w dniu 7 lipca 2017 o godz. 11.oo PROSIMY O ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE 7 LIPCA - KLIKNIJ TUTAJ   Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast zaproponowało przed spotkaniem poniższe zagadnienia do dyskusji (lista pytań nie była zamknięta): CELE SEJMIKU: Jakie cele powinien realizować Sejmik? W...
Read More
WAŻNE DECYZJE KONGRESU RAD MŁODZIEŻOWYCH!

WAŻNE DECYZJE KONGRESU RAD MŁODZIEŻOWYCH!

22 czerwca 2017 roku wraz ze Stowarzyszeniem Młodzieżowych Rad Miast oraz Młodzieżową Radą Miasta Gliwice zorganizowaliśmy w sali Sejmu Śląskiego Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego, pod honorowym patronatem Pana Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego. Pan Marszałek był z nami na Kongresie prawie do końca, chociaż obrady trwały aż 4 godziny! Dwukrotnie zabierał głos: na rozpoczęcie Kongresu oraz w debacie. Na spotkanie i rzeczową debatę o kondycji młodzieżowych rad miast w naszym regionie przyjechało ponad 70 młodzieżowych radnych z 18 młodzieżowych rad miast (prawie ze wszystkich istniejących w regionie), a także kilku inicjatorów utworzenia młodzieżowych rad tam, gdzie jeszcze ich nie ma. Kongresmenki oraz kongresmeni reprezentowali miejscowości: Bieruń, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Czeladź, Częstochowa,  Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzebie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Krzyżanowice, Myszków, Piekary Śląskie, Pilchowice, Racibórz, Rybnik, Sosnowiec, Zawiercie, Żory. Kongres zdecydował, że należy pilnie włączyć się w utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Zapraszamy w piatek 30 czerwca o godz. 11.oo - SPOTKANIE KONSULTACYJNE WS. MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA SLĄSKIEGO Na zakończenie obrad Kongres przyjął...
Read More
KONGRES RAD MŁODZIEŻOWYCH

KONGRES RAD MŁODZIEŻOWYCH

czwartek 22 czerwca 2017 godz. 15.oo Sala Sejmu Śląskiego Delegacje (od 1 do 5 osób) młodzieżowych radnych, reprezentujących młodzieżowe rady miast i gmin woj. śląskiego, zapraszamy w czwartek 22 czerwca br. o godz. 15.oo do Sali Sejmu Śląskiego (Katowice, ul. Ligonia 46): KONGRES RAD MŁODZIEŻOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Patronat medialny: Celem Kongresu jest przeprowadzenie partnerskiej, pogłębionej debaty z młodzieżowymi radnymi naszego województwa, nad aktualną kondycją młodzieżowych rad miast i gmin. Chcemy przedstawić władzom województwa oraz samorządom lokalnym rekomendacje działań, umożliwiających aktywizację tej formy partycypacji obywatelskiej najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Chcemy także wesprzeć ideę powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz zaprezentować uczestnikom Kongresu systemowe formy aktywizacji obywatelskiej młodzieży. M.in. zaprezentujemy unikalny projekt "MŁODZIEŻ PLUS" tj. młodzieżowy budżet obywatelski, którego realizacja rozpoczyna się w Gliwicach. Podczas Kongresu zamierzamy wypracować systemowe rozwiązania poprawiające funkcjonowanie młodzieżowych rad miast i gmin. Rekomendacje Kongresu zostaną przedstawione posłom Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Chcemy wypracować założenia optymalnej polityki młodzieżowej władz lokalnych, regionalnych i krajowych. Jej zasadniczym celem musi być...
Read More
Współpraca z Jednostką GROM

Współpraca z Jednostką GROM

6 czerwca 2017 r. z rąk Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM odebraliśmy specjalne podziękowania za nasza pracę. Przez prawie półtora roku digitalizowalismy (przenosiliśmy na nośniki cyfrowe) znajdujące się w Jednostce archiwalia dotyczące Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. To wielkie szczęście móc się przysłużyć naszej kochanej Ojczyźnie. Dziękujemy wszystkim Żołnierzom i dowództwu JW GROM. ...
Read More