Spotkanie z Cichociemnym kpt. Aleksandrem Tarnawskim

Spotkanie z Cichociemnym kpt. Aleksandrem Tarnawskim

Prezes Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Miast oraz przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice - Bartłomiej Maksymowicz spotkał się 19 maja 2017 r. w Warszawie - podczas V Dnia Cichociemnych - z ostatnim żyjącym Cichociemnym, Gliwiczaninem kpt. Aleksandrem Tarnawskim. Spotykałem się już wcześniej z Panem Aleksandrem, także prywatnie. Był uprzejmy wpisać mi swoją dedykację do ksiązki o Nim, pt. „Ostatni. Historia Ciechociemnego Aleksandra Tarnawskiego ps. Upłaz”. To wielki zaszczyt mieć takiego starszego znajomego, który jest postacią historyczną, ma 97 lat i świetnie się trzyma! (Na zdjęciach za kpt. Aleksandrem Tarnawskim, w niebieskiej koszuli b. dowódca Jednostki Wojskowej GROM, płk Piotr Gąstał) ...
Read More
Rusza program MŁODZIEŻ PLUS!

Rusza program MŁODZIEŻ PLUS!

Prezes Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Miast oraz przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice - Bartłomiej Maksymowicz   spotkał się 16 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach z prezydentem Gliwic, Panem Zygmuntem Frankiewiczem. Na spotkaniu omówiono główne założenia programu MŁODZIEŻ PLUS. Pan Prezydent wyraził poparcie dla mądrych inicjatyw wspierających gliwickĄ młodzież. Program MŁODZIEŻ PLUS uzyskał zielone światło władz miasta. Wkrótce Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice oraz Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast wspólnie przygotują konkretne rozwiązania, wdrażające w życie ten projekt. Program MŁODZIEŻ PLUS ruszy od nowego roku szkolnego, będzie miał zapewniony budżet na realizację ciekawych inicjatyw zgłaszanych przez młodzież oraz ocenionych pozytywnie przez Młodzieżową Radę Miasta. To będzie nasz "młodzieżowy budżet obywatelski". Dziękujemy Panu Prezydentowi Gliwic Zygmuntowi Frankiewiczowi za wsparcie dla gliwickiej młodzieży. To bardzo ważny moment! ...
Read More
Konsultacje w MEN projektu ustawy o Radzie Młodzieży

Konsultacje w MEN projektu ustawy o Radzie Młodzieży

W piątek 28 kwietnia uczestniczyłem w Ministerstwie Edukacji Narodowej w posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie dotyczyło konsultacji projektu ustawy o Radzie Młodzieży, przygotowanego przez... Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN. Najłagodniej spotkanie można zdefiniowac jako porażkę. "Konsultacje" polegały na tym, że zebrani nie byłi w stanie wysłuchać w spokoju moich uwag do dziwacznego pseudo-projektu ustawy, który przygotowali (z licznymi błędami) sami dla siebie. Tak są tym projektem zachwyceni, że żadna rzeczowa uwaga do nich nie dociera.   Mam fundamentalne uwagi do zawartych w projekcie kluczowych kwestii: Status prawny Rady: według projektu ma być „nadzorowana” przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ten „nadzór” ma polegać na żądaniu przez ministra w każdym czasie „sprawozdań i wyjaśnień”, zatwierdzaniu statutu oraz późniejszych w nim zmian, a także zatwierdzaniu ordynacji wyborczej, nazywanej w projekcie „regulaminem”. Ponadto minister ma finansować Radę według nieznanych, bo nieujawnionych w projekcie zasad. W mojej ocenie to nie jest żaden „nadzór” porównywalny z nadzorem wynikającym z prawa stowarzyszeń –...
Read More
Konferencja w Sejmie R.P.

Konferencja w Sejmie R.P.

19 kwietnia 2017 delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice uczestniczyła w konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu R.P. na temat funkcjonowania młodziezowych rad miast w Polsce. Podczas konferencji przedstawiłem założenia do mojego projektu "Młodzież Plus", co spotkało się z zywym zainteresowaniem uczestników. Podczas spotkania, w trakcie swego wystapienia mówiłem m.in. - Proponuję, aby młodzieżowe rady stały się elementem systemowego mechanizmu wspierającego młode Polki i Polaków. Aby tak się stało, muszą przestać być „kwiatkiem do kożucha”, działającym wyłącznie dzięki łaskawości lokalnych władz. Młodzieżowe rady powinny uzyskać osobowość prawną oraz status stowarzyszeń pożytku publicznego. Powinny dysponować własnym budżetem, uchwalanym przez władze gmin w wysokości nie symbolicznej, lecz takiej która umożliwiłaby realizację młodzieżowych inicjatyw. W zasadniczej części budżet ten powinien mieć formułę młodzieżowego budżetu obywatelskiego, czyli konkursu grantowego na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży. Młodzieżowe Rady powinny stać się elementem mechanizmu zarządzania polską szkołą, poprzez swój udział w funkcjonowaniu Rad Szkół w zmienionej na lepsze formule. Potrzebne są konkretne, a nie symboliczne przepisy prawne, które...
Read More
MŁODZIEŻ PLUS!

MŁODZIEŻ PLUS!

Kochani! Startujemy z konsultacjami wśród młodych ludzi w Gliwicach do programu MŁODZIEŻ PLUS, który tworzy Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast oraz Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice. Chcemy ułatwić decydowanie młodzieży o ich własnym losie. Przyślij nam swoje propozycje co chcesz zmienić w mieście, co zrobić by młodym Gliwiczanom żyło się lepiej!  Resztę szczegółów znajdziesz na plakacie niżej. #MRMG #SMRM #Gliwice #MłodziPrzyszłością AKTUALIZACJA - Aktualności dotyczące projektu MŁODZIEŻ PLUS znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Miast. ...
Read More
Prokuratura Okręgowa w stolicy wszczyna śledztwo!

Prokuratura Okręgowa w stolicy wszczyna śledztwo!

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo na mój wniosek w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego Komendanta Straży Marszałkowskiej i jego zastępcę. Jestem bardzo zadowolony z tej wiadomości. Fakt o wszczęciu postępowania wskazuje na to, że prawo musi być równe dla wszystkich oraz respektowane w każdej sytuacji. ...
Read More

#WolneMedia – gliwicki protest w obronie mediów

Po burzliwych protestach obywateli pod Sejmem w nocy z piątku na sobotę (16/17.12.16 r.), grupa gliwickich obywateli postanowiła wyrazić swój sprzeciw wobec działań PiSu również w naszym mieście. Spotkaliśmy się równo o godzinie 16, pod gliwicką siedzibą komitetu PiS, przy ulicy Zwycięstwa 53 i wspólnie manifestowaliśmy swój sprzeciw i broniliśmy #WolneMedia. Kolejny protest już jutro, 20.12 (wtorek) o godzinie 19:00, na Placu Krakowskim. Do zobaczenia! W filmiku niżej, kilka moich słów wygłoszonych podczas sobotniej manifestacji: https://youtu.be/KhmZT8eRTIg...
Read More
11 listopada

11 listopada

11 listopada 2016 roku obchodziliśmy 98-lecie niepodległej Polski. Po 123 latach niewoli nasza kochana Ojczyzna wróciła na mapy. Manifestując radość i dumę z bycia Polakami, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice uczestniczył w gliwickich obchodach Święta Niepodległości. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą w gliwickiej katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, bezpośrednio po eucharystii uformował się pochód orkiestry górniczej, żołnierzy, pocztów sztandarowych, mieszkańców Gliwic oraz gości i wszyscy wspólnie przeszli przez centrum miasta docierając na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby oddać hołd poległym za walkę o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego sekretarz miasta, Pan Andrzej Karasiński wygłosił przemówienie. Można było w nim usłyszeć aspekt nawiązujący do pojednania zwaśnionych grup w naszym państwie. Następnie dowódca Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach, płk Sławomir Drumowicz wspomniał bohaterów poległych w walce o Niepodległość Polski. Po salwie honorowej, przedstawiciele samorządu miasta oraz innych organizacji, złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Obchody 11 listopada powinny być czasem refleksji. My, Polacy powinniśmy zastanowić się nad tym jak...
Read More