Jestem autorem unikalnego projektu MŁODZIEŻ PLUS

Moim celem jest, aby młodzieżowe rady stały się elementem systemowego mechanizmu wspierającego młode Polki i Polaków. Aby tak się stało, muszą przestać być „kwiatkiem do kożucha”, działającym wyłącznie dzięki łaskawości lokalnych władz. Młodzieżowe rady powinny uzyskać osobowość prawną oraz status stowarzyszeń pożytku publicznego. Powinny dysponować własnym budżetem, uchwalanym przez władze gmin w wysokości nie symbolicznej, lecz takiej która umożliwiłaby realizację młodzieżowych inicjatyw. W zasadniczej części budżet ten powinien mieć formułę młodzieżowego budżetu obywatelskiego, czyli konkursu grantowego na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży.

Młodzieżowe Rady powinny stać się elementem mechanizmu zarządzania polską szkołą, poprzez swój udział w funkcjonowaniu Rad Szkół w zmienionej na lepsze formule. Potrzebne są konkretne, a nie symboliczne przepisy prawne, które uczynią z młodzieżowych rad faktycznego współdecydenta w sprawach młodzieży.

Projekt MŁODZIEŻ PLUS ma szansę stać się systemowym rozwiązaniem dla młodzieży w całym kraju! Fundamentalnym celem projektu jest zrealizowanie kluczowych zapisów Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym. Mówiąc wprost – chodzi o to, aby młodzi ludzie mieli znacznie więcej niż dotąd do powiedzenia w swoim własnym mieście i regionie.

Pozytywną opinię o tym projekcie wyraził na spotkaniu w Gliwicach przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zyskał on także uznanie uczestników niedawnej konferencji młodzieżowych radnych w Sejmie R.P. nt. funkcjonowania młodzieżowych rad w Polsce. Projekt zostanie zaprezentowany w kwietniu br. na posiedzeniu Rady Dzieci i Młodzieży R.P., powołanej przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską. Projekt jest propozycją apolityczną, ma szansę być systemowym rozwiązaniem aktywizującym polską młodzież.

 

_moj-maly-swiat-gliwiceJestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

30 września 2016 zostałem wybrany przewodniczącym MRMG. To dla mnie zaszczyt oraz zobowiązanie do pracy. Młodzieżowe rady w kraju nie zawsze funkcjonują jak należy. Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice na szczęście może pochwalić się realizacją wielu ciekawych przedsięwzięć na rzecz miasta i jego mieszkańców, młodych Gliwiczan, uczniów gliwickich szkół.

mrmg-s
Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice

Staramy się, aby nasze działania były jeszcze bardziej dynamiczne i konkretne! Nie chcemy być „paprotką” na niczyim biurku. Uważam, że każda młodzieżowa rada powinna dysponować własnym budżetem, przeznaczanym na realizację rozmaitych inicjatyw młodzieży. Dzięki wsparciu Prezydenta Gliwic Pana Zygmunta Frankiewicza, młodzież w Gliwicach będzie miała co roku ponad 100 tys. złotych na realizację swoich inicjatyw, w ramach projektu „Młodzież Plus”.

W czerwcu 2016 r. zaproponowałem zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Pomogą wyzwolić aktywność młodych. Ruszyliśmy do działania z większym niż dotąd impetem!  Rada zaangażowała się w realizację mojego autorskiego, unikalnego projektu MŁODZIEŻ PLUS  Trwają rozmowy z prezydentem Gliwic w tej sprawie. Projekt będzie systemowym rozwiązaniem dla młodzieży!

 

_logo-akt-mUdało mi się przekonać kilkunastu młodych ludzi, głównie z Gliwic, aby założyć nasze stowarzyszenie. Wspólnie działamy oraz angażujemy się w życie publiczne. Cieszę się, że moje Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia wykazują sporo inicjatyw, mają masę pomysłów. Istniejemy zaledwie od połowy marca, a już mamy spore osiągnięcia!

Przede wszystkim cieszy nas to, że w nasze działania chce się angażować coraz więcej młodych ludzi. Razem możemy więcej 🙂

 

Wraz z uczestnikami I Kongresu Młodzieżowych Rad Miast Województwa Śląskiego, 14 czerwca br. założyliśmy stowarzyszenie. Jego głównym celem jest działanie na rzecz partycypacji (współdecydowania) młodzieży, wspieranie młodziezowych rad miast (gmin) oraz młodzieżowych liderów społeczności lokalnych.

Nasze Stowarzyszenie obecnie realizuje unikalny projekt  MŁODZIEŻ PLUS. Każdy zainteresowany może się przyłączyć. Kontakt – zarzad (at) smrm.pl. Chemy, aby nasz projekt był realizowany w całym kraju, aby młodzież w Polsce miała możliwośc realizacji swoich inicjatyw.

 

Uważam, że nie można działać społecznie, nie informując innych o tych działaniach. Nie można zmieniać rzeczy i spraw, które nas denerwują, jeśli są one „schowane” przed opinią publiczną. Dlatego zarejestrowałem w rejestrze prasy portal GliwickieInfo.pl.  Jestem jego redaktorem naczelnym i wydawcą. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności – ale bez wolnej prasy nie ma prawdziwej demokracji.

Obecnie pracujemy nad koncepcją portalu, jego szatą graficzną oraz kompletujemy zespół. Zamierzamy ruszyć „pełną parą” zaraz po wakacjach. Jeśli masz „ostre pióro”, umiesz robić fajne fotki, rysujesz, znasz się na informatyce, masz jakąś swoją pasję, o której mógłbyś opowiedzieć innym  – czekamy właśnie na Ciebie!  Przyłącz się do naszego zespołu!

_gliwickie_info-m

 

Wbrew dość powszechnemu obecnie podziałowi społecznemu, nie patrzę na świat przez partyjne okulary. Ludzie nie dzielą się na tych z Platformy i tamtych z PiS-u – ale na mądrych i głupich. Jedni i drudzy są w każdej partii. Uważam, że trzeba wspierać mądrych ludzi oraz mądre inicjatywy. A z oszołomami (obojętnie z jaką legitymacją partyjną, czy też bez) mi nie po drodze… 🙂

Od 26 czerwca 2016 jestem przewodniczącym Koła SMD w Gliwicach. Zamierzam w najbliższym czasie podjąć aktywne działania, aby SMD w Gliwicach działało prężnie oraz z pożytkiem dla społeczności lokalnej 🙂 Więcej informacji już wkrótce na stronie smdgliwice.pl.

mlodzi-demokraci

 

cc-mCelem tego projektu jest digitalizacja (przenoszenie na nośniki cyfrowe) zasobów Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM oraz archiwaliów przekazanych Jednostce przez Rodziny Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Podczas projektu digitalizowane są także wszelkie inne archiwalia dotyczące Cichociemnych, znajdujące się w posiadaniu różnych osób i instytucji. Efekt naszej pracy będzie widoczny na stronie elitadywersji.org, która ma się stać kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych.

Projekt realizowany był prawie póltora roku. Dzięki naszej pracy zdigitalizowaliśmy cenne archiwalia – ponad 4,5 tys. plików o łącznej objętości ponad 700 (siedemset!) GB!  6 czerwca 2017 r. przekazaliśmy pliki z archiwaliami Dowództwu Jednostki Wojskowej GROM. Większość z archiwaliów udostępnimy na specjalnie tworzonej stronie internetowej.

2017 – podziękowanie JW GROM

Dzięki uczestnictwie w projekcie m.in. uczestniczyłem w maju 2016 r. w Dorocznym Zjeździe Cichociemnych i Ich Rodzin na Zamku Królewskim w Warszawie, odbywającym się pod patronatem Prezydenta R.P. Wielokrotnie miałem także zaszczyt pracować w Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM oraz poznać wspaniałych żołnierzy tej najlepszej w Polsce Jednostki 🙂

digitalizacja w JW GROM
digitalizacja w Jednostce Wojskowej GROM

Miałem także możliwość poznać ciekawych ludzi – Pana kpt. Aleksandra Tarnawskiego, ostatniego żyjącego Cichociemnego, mieszkańca Gliwic. Zadedykował mi książkę o sobie pt. „Ostatni. Historia Cichociemnego kpt. Aleksandra Tarnawskiego ps. Upłaz”.

dedykacja-A-Tarnawski-B-Maksymowicz-m