19 kwietnia 2017 delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice uczestniczyła w konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu R.P. na temat funkcjonowania młodziezowych rad miast w Polsce.

Podczas konferencji przedstawiłem założenia do mojego projektu „Młodzież Plus”, co spotkało się z zywym zainteresowaniem uczestników. Podczas spotkania, w trakcie swego wystapienia mówiłem m.in. – Proponuję, aby młodzieżowe rady stały się elementem systemowego mechanizmu wspierającego młode Polki i Polaków. Aby tak się stało, muszą przestać być „kwiatkiem do kożucha”, działającym wyłącznie dzięki łaskawości lokalnych władz. Młodzieżowe rady powinny uzyskać osobowość prawną oraz status stowarzyszeń pożytku publicznego. Powinny dysponować własnym budżetem, uchwalanym przez władze gmin w wysokości nie symbolicznej, lecz takiej która umożliwiłaby realizację młodzieżowych inicjatyw. W zasadniczej części budżet ten powinien mieć formułę młodzieżowego budżetu obywatelskiego, czyli konkursu grantowego na realizację projektów formalnych i nieformalnych grup młodzieży.

Młodzieżowe Rady powinny stać się elementem mechanizmu zarządzania polską szkołą, poprzez swój udział w funkcjonowaniu Rad Szkół w zmienionej na lepsze formule. Potrzebne są konkretne, a nie symboliczne przepisy prawne, które uczynią z młodzieżowych rad faktycznego współdecydenta w sprawach młodzieży. Nie wolno nam być tylko dekoracją, atrapą demokracji!

bartlomiej-maksymowicz-sejm-2-300x169 Konferencja w Sejmie R.P.