DSCN1942-300x225 Konsultacje ws. Młodzieżowego Sejmiku Woj. ŚląskiegoStowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast, wykonując uchwałę nr 2 ws. Sejmiku Kongresu Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego przeprowadza wśród młodzieży województwa śląskiego

konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Konsultacje maja charakter procesu ciągłego, organizowane są m.in. w formie: bezpośrednich spotkań konsultacyjnych (debat) z młodzieżą, pisemnego zgłaszania (w formie elektronicznej) opinii, wniosków oraz propozycji, elektronicznych badań ankietowych, debaty na FanPage (Facebook) „Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, grupa inicjatywno-konsultacyjna”,

30 czerwca 2017 Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast zorganizowało spotkanie konsultacyjne z młodzieżą w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Spotkanie poprowadził Prezes stowarzyszenia Bartłomiej Maksymowicz. Spotkanie trwało od godz. 11.oo do godz. 14.45. Uczestniczyła w nim młodzież oraz urzędnicy  Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego, pracujący nad wykonaniem uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.


Ustalono kolejny termin konsultacji w dniu 7 lipca 2017 o godz. 11.oo

PROSIMY O ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE 7 LIPCA – KLIKNIJ TUTAJ


 

DSCN1969-300x225 Konsultacje ws. Młodzieżowego Sejmiku Woj. ŚląskiegoStowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast zaproponowało przed spotkaniem poniższe zagadnienia do dyskusji (lista pytań nie była zamknięta):

CELE SEJMIKU:

 1. Jakie cele powinien realizować Sejmik?
 2. W jaki sposób ma reprezentować interesy młodych mieszkańców regionu?
 3. Z kim powinien współpracować Sejmik i w jaki sposób?
 4. W jaki sposób ma współpracować z radami młodzieżowymi, samorządami?
 5. W jaki sposób Sejmik ma współpracować z samorządami uczniowskimi?
 6. W jaki sposób ma współpracować z samorządem województwa?
 7. Czy Sejmik powinien inicjować powstawanie młodzieżowych rad w regionie?
 8. Jakie działania Sejmik powinien podjąć w pierwszej kolejności?
 9. Czy Sejmik powinien realizować program „Młodzież Plus” dla całego regionu?

ORGANIZACJA SEJMIKU:

 1. Ilu radnych powinno wejść w skład Sejmiku?
 2. W jakim wieku powinni być młodzieżowi radni (np. 15-25, 13-20, 15-30)?
 3. Czy w Sejmiku powinni być reprezentowani studenci?
 4. Jakie  mają być naczelne zasady funkcjonowania Sejmiku?
 5. Jaka powinna być organizacja wewnętrzna Sejmiku (prezydium, organy, komisje)?
 6. Czy Sejmik powinien powoływać młodzieżowy zarząd województwa?
 7. Jaki powinien być budżet Sejmiku?
 8. W jaki sposób Sejmik ma podejmować swoje decyzje (uchwały)?
 9. W jaki sposób powinni działać młodzieżowi radni Sejmiku?
 10. Kto powinien opracować Statut Sejmiku?

WYBORY DO SEJMIKU:

 1. Z jakich środowisk powinni być wybierani młodzieżowi radni?
 2. Jak zapewnić reprezentatywność środowisk?
 3. W jaki sposób wybierać młodzieżowych radnych (np. wybory, losowanie, in.)?
 4. Czy powinna być organizowana i jak (termin, sposób) kampania wyborcza?
 5. Czy wybierać w 7 okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Śląskiego?
 6. Ile powinna trwać kadencja Sejmiku?
 7. Czy młodzieżowy radny może utracić mandat w Radzie i dlaczego?
 8. Kto powinien opracować Ordynację Wyborczą do Sejmiku?

 

DSCN1967-300x225 Konsultacje ws. Młodzieżowego Sejmiku Woj. ŚląskiegoPodczas spotkania konsultacyjnego przedstawiono w dyskusji m.in. propozycje:

CELE SEJMIKU:

 • Podstawowym założeniem apartyjność, aby nie uwikłać MSWŚ w spory polityczne
 • Wzrost kompetencji obywatelskich, kreowanie młodzieżowych liderów
 • Konsultowanie polityki młodzieżowej w województwie
 • Edukacja samorządowa
 • Ochrona praw ucznia, studenta, młodych mieszkańców województwa śląskiego
 • Współpraca z młodzieżowymi radami miast (gmin), inicjowanie ich powstawania
 • Współpraca z samorządami uczniowskimi, innymi reprezentacjami młodzieży
 • Współpraca z samorządami studenckimi
 • Współpraca z samorządami lokalnymi oraz samorządem województwa
 • Wspieranie ponadlokalnych inicjatyw młodzieży, realizacja Programu Młodzież Plus
 • Nie powinien być impresariatem organizującym imprezy, ale działać systemowo
 • Przede wszystkim idea, pomysł na działalność, potem pieniądze, budżet

ORGANIZACJA SEJMIKU:

 • Liczba radnych – ok. 60 osób (ilość miejsc sali Sejmu Śląskiego)
 • Prezydium: Przewodniczący, 2 wice, 2 rzeczników (prasowy, ds. portali)
 • Komisje problemowe: stałe i doraźne w zależności od potrzeb
 • Rzecznicy: praw ucznia, praw dziecka
 • Bez młodzieżowego zarządu województwa
 • Kryterium wiekowe: 15-25 lub 15-26
 • Potrzebne wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów itp.
 • Współpraca z Rzecznikami: Praw Obywatelskich, Praw Dziecka, Konsumentów itp.
 • W składzie: radni młodzieżowych rad miast, studenci, przedstawiciele ngo
 • Pierwsza kadencja skrócona do roku – propozycja urzędników

WYBORY DO SEJMIKU:

 • Wybory elektroniczne (przez internet) – propozycja Bartłomieja Maksymowicza (nowatorskie rozwiązanie w skali co najmniej krajowej, do wykorzystania do głosowania np.: skrypt „listy przebojów”, ankieta na Facebooku, formularz Google, któraś z platform do ankietowania przez internet – Stowarzyszenie prowadzi negocjacje z jedną z nich)
 • „Wybory” poprzez dobór kandydatów z klucza (np. po 2 osoby z rad, kilka osób z samorządów studenckich, kilka z organizacji pozarządowych)
 • „Wybory” poprzez losowanie zgłoszonych kandydatów
 • „Wybory” poprzez dobór kandydatów – autorów najlepszych esejów na zadany temat
 • „Wybory” poprzez dobór kandydatów wskazanych przez rady młodzieżowe, samorządy uczniowskie, samorządy studentów itp.
 • Radni Sejmiku: z młodzieżowych rad miast, samorządów szkolnych, studenckich, ngo
 • Wybory w 7 okręgach wyborczych (jak do „dorosłego” Sejmiku Województwa Śląskiego)

(uwaga: wynotowaliśmy najważniejsze propozycje z blisko 4 godzin dyskusji,  jeśli którejś z istotnych propozycji brakuje w tym zestawieniu – prosimy o zasygnalizowanie)

Możesz pobrać informację w pliku pdf

Zobacz foto z konsultacji 30 czerwca 2017 w Urzędzie Marszałkowskim: