MŁODZIEŻ  PLUS

To ogromny sukces – młodzieży województwa śląskiego, a także mój!

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodzieżowych Rad Miast oraz Młodzieżową Radą Miasta Gliwice zorganizowaliśmy 22 czerwca 2017  Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego, pod honorowym patronatem Pana Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego.

Bardzo rzeczowa i merytoryczna dyskusja w sali Sejmu Śląskiego  70 młodzieżowych radnych z prawie wszystkich Rad Młodzieżowych naszego regionu pozwoliła nam podjąć dobre decyzje. Kongres przyjął 3 ważne uchwały, w tym w sprawie Programu MŁODZIEŻ PLUS.

Ruszyliśmy z pracą nad powołaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego!

zobacz więcej o informacji o Kongresie Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego

 

To mój autorski, unikalny program, który może być realizowany w każdej miejscowości w Polsce czy w Europie 🙂  Podstawowym jego celem  jest zrealizowanie w praktyce naszego działania, fundamentalnych zapisów Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym.

Mówiąc wprost – chodzi o to, aby młodzi mieszkańcy polskich miast mieli więcej niż dotąd do powiedzenia w swoim własnym mieście i regionie.

Dlatego chcemy uruchomienia w każdej miejscowości m.in.  młodzieżowych budżetów obywatelskich! Pilotażowo projekt realizowany jest jako pierwszy w Gliwicach. Zakończyły się konsultacje wśród młodych mieszkańców oraz uczących się w Gliwicach. Projekt startuje wraz z nowym rokiem szkolnym 2017 / 2018. Podobne projekty moga być realizowane, zwłaszcza przez młodzieżowe rady miast, we wszystkich miejscowościach naszego kraju.

Mamy bardzo wiele pomysłów, których realizacja ułatwi partycypację oraz działanie młodzieży. Ale zawsze czekamy na propozycje – co możemy zrobić dla młodych ludzi w naszym mieście, regionie, kraju, Unii Europejskiej.


 

Kalendarium działań ws. Programu MŁODZIEŻ PLUS