Bartlomiej-Maksymowicz-Sejmik-300x175 Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

 

17 października 2017 miała miejsce pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

W głosowaniu zostałem wybrany zastępcą przewodniczącego.

 

Zgodnie z par.10 regulaminu Sejmiku:

Zadania Młodzieżowego Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące młodego pokolenia, a w szczególności:

  1. reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
  2. współpracę z młodzieżowymi radami oraz ich promocję; wsparcie w powstawaniu nowych młodzieżowych rad,
  3. współpracę z samorządem województwa śląskiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
  4. upowszechnianie idei samorządności wśród młodego pokolenia,
  5. opiniowanie oraz konsultowanie dokumentów i propozycji rozwiązań samorządu województwa śląskiego oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową,
  6. wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
  7. promowanie idei Praw Człowieka, Ucznia i Studenta.

Podejmę starania, aby Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego wdrożył mój projekt MŁODZIEŻ PLUS