Moje petycje do Sejmu R.P.

Moje petycje do Sejmu R.P.

20 listopada br. skierowałem do Sejmu R.P. trzy moje petycje, mające poprawić sytuację prawną młodzieżowych rad miast (gmin) i młodzieżowych sejmików, a także wprowadzające program MŁODZIEŻ PLUS na poziomie krajowym. Petycja nr 1 dotyczy nowelizacji art. 5 b ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby tworzenie młodzieżowych rad było obowiązkowe w gminach będących miastami na prawach powiatu. Obecnie rada gminy może utworzyć młodzieżową radę, ale nie ma takiego obowiązku. W jednym z polskich miast od 16 lat (!) młodzież dopomina się o utworzenie młodzieżowej rady - bezskutecznie... Petycja nr 1 dotyczy także nowelizacji art. 5 b ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DZ.U.1990.16.05 ze zm.). Proponuję, aby rada gminy podejmująca uchwałę o utworzeniu młodzieżowej rady miała obowiązek zapewnić młodzieżowej radzie budżet roczny, umożliwiający jej normalne funkcjonowanie. Petycja nr 2 dotyczy nowelizacji art. 10 a ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (DZ.U.1998.91.576 ze zm.). Proponuję, aby dodać...
Read More
Program samorządowy PO

Program samorządowy PO

Platforma Obywatelska przedstawiła "totalną propozycję" czyli program samorządowy - Polska Samorządna! Jestem zaszczycony, że w  programie samorządowym Platformy Obywatelskiej uwzględniono dwie moje propozycje z pakietu programowego MŁODZIEŻ PLUS: minigranty na realizację projektów młodzieżowych oraz zarządzanie szkołami przez Rady Szkół.   Omówienia, komentarze i oceny programu można wyszukać w necie. Poniżej publikuję fragment artykułu, w którym napisano także o projekcie "MŁODZIEŻ PLUS" (całość artykułu w jpg oraz w pliku pdf): Nasza przyszłość Rozwojowi autentycznej partycypacji także sprzyjać będzie - obiecywany przez PO - program minigrantów na inicjatywy młodzieżowe. Może warto, aby nimi zarządzały młodzieżowe rady gmin, miast? Tego domaga się 19-letni Bartłomiej Maksymowicz, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Wkrótce ma on = jako pierwszy w kraju - realizować wymyślony przez tego nastolatka taki właśnie program minigrantów, nazwany "Młodzież plus". To może być przecież doskonała szkoła samorządności oraz rozwoju kompetencji obywatelskich wśród młodzieży! pobierz artykuł  w pliku pdf...
Read More
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

  17 października 2017 miała miejsce pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W głosowaniu zostałem wybrany zastępcą przewodniczącego.   Zgodnie z par.10 regulaminu Sejmiku: Zadania Młodzieżowego Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące młodego pokolenia, a w szczególności: reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia, współpracę z młodzieżowymi radami oraz ich promocję; wsparcie w powstawaniu nowych młodzieżowych rad, współpracę z samorządem województwa śląskiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia, upowszechnianie idei samorządności wśród młodego pokolenia, opiniowanie oraz konsultowanie dokumentów i propozycji rozwiązań samorządu województwa śląskiego oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową, wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych, promowanie idei Praw Człowieka, Ucznia i Studenta. Podejmę starania, aby Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego wdrożył mój projekt MŁODZIEŻ PLUS ...
Read More
Konsultacje ws. Młodzieżowego Sejmiku Woj. Śląskiego

Konsultacje ws. Młodzieżowego Sejmiku Woj. Śląskiego

Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast, wykonując uchwałę nr 2 ws. Sejmiku Kongresu Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego przeprowadza wśród młodzieży województwa śląskiego konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Konsultacje maja charakter procesu ciągłego, organizowane są m.in. w formie: bezpośrednich spotkań konsultacyjnych (debat) z młodzieżą, pisemnego zgłaszania (w formie elektronicznej) opinii, wniosków oraz propozycji, elektronicznych badań ankietowych, debaty na FanPage (Facebook) „Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, grupa inicjatywno-konsultacyjna”, 30 czerwca 2017 Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast zorganizowało spotkanie konsultacyjne z młodzieżą w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Spotkanie poprowadził Prezes stowarzyszenia Bartłomiej Maksymowicz. Spotkanie trwało od godz. 11.oo do godz. 14.45. Uczestniczyła w nim młodzież oraz urzędnicy  Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego, pracujący nad wykonaniem uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Ustalono kolejny termin konsultacji w dniu 7 lipca 2017 o godz. 11.oo PROSIMY O ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE 7 LIPCA - KLIKNIJ TUTAJ   Stowarzyszenie Młodzieżowych Rad Miast zaproponowało przed spotkaniem poniższe zagadnienia do dyskusji (lista pytań nie była zamknięta): CELE SEJMIKU: Jakie cele powinien realizować Sejmik? W...
Read More
WAŻNE DECYZJE KONGRESU RAD MŁODZIEŻOWYCH!

WAŻNE DECYZJE KONGRESU RAD MŁODZIEŻOWYCH!

22 czerwca 2017 roku wraz ze Stowarzyszeniem Młodzieżowych Rad Miast oraz Młodzieżową Radą Miasta Gliwice zorganizowaliśmy w sali Sejmu Śląskiego Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego, pod honorowym patronatem Pana Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego. Pan Marszałek był z nami na Kongresie prawie do końca, chociaż obrady trwały aż 4 godziny! Dwukrotnie zabierał głos: na rozpoczęcie Kongresu oraz w debacie. Na spotkanie i rzeczową debatę o kondycji młodzieżowych rad miast w naszym regionie przyjechało ponad 70 młodzieżowych radnych z 18 młodzieżowych rad miast (prawie ze wszystkich istniejących w regionie), a także kilku inicjatorów utworzenia młodzieżowych rad tam, gdzie jeszcze ich nie ma. Kongresmenki oraz kongresmeni reprezentowali miejscowości: Bieruń, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Czeladź, Częstochowa,  Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzebie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knurów, Krzyżanowice, Myszków, Piekary Śląskie, Pilchowice, Racibórz, Rybnik, Sosnowiec, Zawiercie, Żory. Kongres zdecydował, że należy pilnie włączyć się w utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Zapraszamy w piatek 30 czerwca o godz. 11.oo - SPOTKANIE KONSULTACYJNE WS. MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA SLĄSKIEGO Na zakończenie obrad Kongres przyjął...
Read More